Avontuurlijke ronde langs pittoreske riviertjes

ca. 21 kmHet vertrekpunt

Het vertrekpunt
 • De kerk in het centrum van Solwaster.
 • In de buurt van de kerk is een vrij groot parkeerterrein (volg vanaf de kerk het Bordje P)
 • Dichtst bijgelegen snelweg: E42 - Afslag 9 Sart.
Het parcours

In de buurt van Solwaster loop je op rustige asfaltwegen. Verder halfverharde wegen en paadjes, die na een regenperiode modderig kunnen zijn. En een stukje struinen door onontgonnen gebied.

De zwaarte

Deze wandeling is gezien de afstand voor de wat meer geoefende wandelaar.
De wandeling is minder geschikt voor honden.

Le Randonneur, De B&B in de buurt waar ik graag kom

Le Randonneur
De B&B in de buurt waar ik graag kom

Rocher de Bilisse

Rochers de Bilisse

Het Riviertje de Statte

Het Riviertje de Statte

Entree van de Hoëgnevallei

Entree van de Hoëgnevallei

Een van de vele bruggetjes

Een van de vele bruggetjes

De dolmen van Solwaster

De dolmen van Solwaster

Routebeschrijving
  Le Randonneur, De B&B in de buurt waar ik graag kom

  Le Randonneur
  De B&B in de buurt waar ik graag kom.


 1. Met de rug naar de kerk staande sla je L.A., steek je de kruising over en sla je de Rue Henri Fonck in.
 2. Op een viersprong met een kruisbeeld (rechts (goed zoeken)) sla je L.A. een rustige asfaltweg in. Aan je rechterhand krijg je een fraai heggenlandschap te zien.
 3. Bij een wat drukkere weg met een bank en een kruis (rechts) sla je R.A.
 4. Na de Hoëgne via een brug overgestoken te zijn maakt de weg een bocht naar rechts. Ca. 50 meter na deze bocht sla je rechts en klein behoorlijk dalend paadje in (gemarkeerd met het rood-witte GR-teken).
 5. Je passeert een houten V-poortje. Dit paadje blijf je een tijdje volgen. Een tiental meters na een tweede houten V-poortje sla je R.A. en steek je via een bruggetje de Hoëgne over.
 6. Wat verderop sla je L.A. en steek je via een betonnen bruggetje een zijbeekje van de Hoëgne over.
 7. Op een viersprong loop je R.D. en ge je een stijgend pad het bos in (gemarkeerd met het rood-witte GR-teken). Dit pad volg je een tijdje hoog boven langs de Hoëgne. Na een slagboom ga je L.A. naar beneden (rood-witte markering).
 8. Na een tweede slagboom sla je R.A. (je verlaat nu de rood-witte markering) Bij een flinke driesprong sla je scherp R.A. (Als je op dit punt heel even doorloopt kom je op een aardig plekje bij een zijbeekje van de Hoëgne).
 9. Op een viersprong (met schuin links vooruit een open plek met in de verte een huis) sla je haaks R.A. het 2e bospad in.
 10. Op het eind sla je op een T-splitsing L.A..
 11. Bij een verharde weg sla je R.A. de verharde weg in.
 12. Op een kruising met spiegels (vóór een brug) sla je L.A. en volg je voorlopig de met een geel blokje gemarkeerde route langs het beekje de Sawe tot aan een kruising met een picknickbank bij 'Pont d'Ermitage.
 13. Vanaf de Pont d'Ermitage blijf je R.D. het met het gele blokje gemarkeerde pad langs de Sawe volgen. Je krijgt nu een heel fraai stuk natuurschoon te bewandelen.
 14. Bij een asfaltweg sla je R.A. en volg je deze met de bocht mee naar rechts. Na ca. 100 meter sla je op een T-splitsing scherp L.A. Na weer ca. 100 meter (het pad rechtdoor loopt dood bij de bosrand) sla je R.A. een grazig en soms erg modderig pad in. Je loopt zoveel mogelijk R.D. tot je tegen een klein beekje aanloopt.
  • LET OP! Je gaat nu wat struinen!
  • Volg de oever van het beekje naar links en steek bij een 'Hochsitz' het beekje over.
  • Volg het aan de andere kant verder naar links. Probeer het beekje (wat niet altijd goed zichtbaar is) zo goed mogelijk te volgen.
  • Als dat niet meer kan loop je langs een bosrand via een breed grazig pad verder in dezelfde richting tot je bij een flinke kruising van veldwegen komt.
 15. Op de kruising sla je R.A. en wat verderop zul je de markering met het gele blokje weer zien. Je passeert de 'Cabine de Nutons'.
 16. Het Riviertje de Statte

  Het Riviertje de Statte


 17. Op een T-splitsing sla je R.A. Na ca. 100 meter (vóór een bruggetje) sla je R.A. het dalende paadje in. Dit blijf je dit voorlopig zo goed mogelijk langs het riviertje de Statte volgen tot aan de Rochers de Bilisse1.
 18. Rocher de Bilisse

  Rochers de Bilisse


 19. Steek vlak na de Roche de Bilisse L.A. via een bruggetje de Statte over en volg het met een blauw blokje gemarkeerde pad. Je passeert verderop een grote steen (Le Dolmen)2. Je loopt het bos uit en een stukje tussen twee weilanden door.
 20. De dolmen van Solwaster

  De dolmen van Solwaster


 21. Op een kruising met links (wat verborgen) een kruisbeeld sla je L.A.. Je negeert de eerste weg naar links en loopt door tot een Y-splitsing na een flauwe bocht.
 22. Bij de Y-splitsing neem je de rechter tak. Na ca. 500 meter sla je R.A. een half verhard pad in en passeer je na ca. 50 meter een hek. Je blijft R.D. lopen tot je op een vage T-splitsing uitkomt.
 23. Een van de vele bruggetjes

  Een van de vele bruggetjes


 24. Op de vage T-splitsing sla je L.A en volg je het verderop dalende (rood-wit gemarkeerde) pad tot de parkeerplaats bij Pont de Belleheid. Je steekt bij de parkeerplaats via een bruggetje de Hoëgne over en even na de houten horecagelegenheid sla je R.A. een halfverhard pad in.
 25. Entree van de Hoëgnevallei

  Entree van de Hoëgnevallei


 26. Je blijft dit rood-wit gemarkeerde pad (dat de stuk je Hoëgne volgt) volgen tot aan een (drukke) verkeersweg. Op dit punt ben je al eerder geweest. Hier sla je R.A. en je blijft de verkeersweg volgen tot je weer in Solwater bij de kerk bent aangekomen.

Bron: JAO

(1) Rochers de Bilisse.

De Rochers de Bilisse bestaan uit een re...eks kwartsietbanken afgewisseld met enkele fyllietbanken. In het vrijgemaakte 'boog'-gedeelte van de ontsluiting is elke bank een paar decimeter dik, met een totaal van ongeveer 2 meter. Het geheel staatnbijna verticaal.
Het gesteente wordt dikker naarmate het verder van de 'boog' afligt en bereikt een diepte van ongeveer twintig meter. De fyllietlagen liggen dieper dan de kwartsietlagen omdat ze veel gevoeliger zijn voor erosie door vries-dooicycli, die de lagen doen afbrokkelen, waardoor puin gemakkelijker verwijdered kan worden en de kwartsietlagen vrijkomen.
Voor verdere informatie: Le Pierrier des 'Rochers de Bilisse'

Bron: E Juvigné, F. Boulvain & J-M Groulard
(2) De Dolmen van Solwaster

De Dolmen van Solwaster (PDF(en)) is de naam van een ps...eudo-dolmen ten zuidwesten van het dorpje Solwaster in de Belgische provincie Luik, gelegen in het bosgebied van de Hoge Venen. De dolmen is een enorm blok kwartsiet die voor een deel uitgegraven is. Ze ligt niet ver van de beek de Statte. In 1887 werd de steen door Théodore Britte ontdekt. De omgeving was toen anders, geen sparrenaanplant zoals in het eerste decennium van de 21e eeuw het geval is maar een wilde omgeving die begroeid is met loofhout en varens die alles overwoekerden. De vinder meldde de steen aan onderwijzer Elysée Harroy die een interesse had voor de prehistorie. Door de platte bovenkant en de regelmatige vorm, die bovendien rust op andere stenen, wordt de veronderstelling gewekt dat het zou gaan om een dekplaat en draagstenen van een megalithische dolmen. Samen met een vreemd gegraveerd teken en de oriëntatierichting van de steen werd dat als betekenis gegeven. De steen werd destijds met houwelen te lijf gegaan om te zien hoe die balanceerde op de onderliggende draagstenen. In 2001 was de steen na jaren onder een humuslaag verdwenen en werd deze weer uitgegraven en herplaatst. Wetenschappers hebben sterk hun vraagtekens bij de mythologische functie van de dolmen en classificeren het object als pseudo-dolmen. Anderen menen dat de mythologische functie verder ondersteund zou worden door andere stenen in een bepaalde configuratie.

Bron: WikipediaAlles in een folder

Routebeschrijving

GPX beschikbaar

Kaart beschikbaar