Mooie vergezichten in een open landschap - ca. 8 km

Het vertrekpunt
Het kerkje van Waha

Dichtst bijgelegen snelweg: A26 - Afslag 49 Marche-en-Famenne

Het parcours
De wandeling voert over rustige asfaltwegen en half verharde wegen door een open landschap met mooie uitzichten. Tijdens het tweede gedeelte komt je door wat meer bebouwing


De wandeling is geschikt voor honden.

De zwaarte
De wandeling is gezien de afstand voor iedereen te lopen.
Kaart van de wandelomgeving

Routebeschrijving:

De wandeling is duidelijk gemarkeerd met een liggend rood driehoekje.

  1. Vanaf het infobord aan de achterkant van de kerk wandel je R.A. de Place de l'Eglise in. Bij de Rue de Chêne sla je L.A. Op een splitsing wandel je R.D. Bij een volgende splitsing houd je links aan ((Rue de Gros Wari). Op een kruispunt met een spiegel loop je R.D. Op het volgende kruispunt (met een bushalte) blijf je R.D. lopen (Rue de Thier).

  2. Bij een volgende splitsing wandel je R.D. Op een splitsing met een bankje sla je R.A. een halfverhard pad in. Bij een asfaltweg loop je R.D. Net voor je helemaal beneden bent sla je vóór een huis (links staat een vervallen schuur van golfplaten) R.A. een onverharde weg in.

  3. Je volgt dit pad een hele tijd tot je bovenaan bij een schuilhut bent aangekomen. Hier loop je R.D. de asfaltweg op ((Rue de Hédree). Deze blijf je volgen tot een rotonde. Die steek je R.D. over en je wandelt de Rue de la Carrière in.

  4. Op een kruispunt met een stenen kruis blijf je R.D. lopen tot je bij een drukke asfaltweg komt (Avenue de la Toison d'or). Hier sla je R.A. Je loopt onder een spoorweg door en buigt daarna met de bocht mee naar rechts.

  5. Je steekt via een brug een autoweg over. Bij het eerste (schuine) kruispunt sla je R.A. de Rue du St. Esprit in. Verderop ga je weer onder de spoorweg door en wandel je verder R.D. (Rue du Bondeau). Je steekt even later weer via een brug de autoweg over.

  6. Bij een kruispunt met een kruisbeeld wandel je R.D. richting Waha. Je komt vanzelf weer bij de plek waar je gestart bent.

 

Het kerkje van Waha Omgeving Waha

Routebeschrijving uitprinten

GPS-track

Kaartje

 

.