Op de uitkijk in het veen bij Spa - ca. 23 km

Het vertrekpunt
Herberg Le Randonneur, Rue Abbé Dossogne nr. 25, Hockai. Parkeren kun je in de buurt van de herberg.

Dichtst bijgelegen snelweg: A27 - Afslag 10 Francorchamps

Het parcours
IVanuit Hockai wandel je al vrij snel over de grazige en soms zompige Vecquée naar de Fagne de Malchamps. Via vlonderpaadjes doorkruis je de Malchamps. Via halfverharde paden wandel je door een bosgebied en door een prachtig dal weer richting Hockai, dat je uiteindelijk via een stuk van de Ravel bereikt.


De wandeling is geschikt voor honden.

De zwaarte
Deze wandeling is gezien de afstand door iedereen die goed ter been is te lopen. Vooral in het eerste gedeelte kunnen stukken behoorlijk drassig zijn.
Kaart van de wandelomgeving

Routebeschrijving:

1.    Herberg Le Randonneur uitlopend sla je R.A. Bij de Rue de Abbé Dossogne sla je L.A. Bij de brug over de Ravel loop je R.D. (dus niet de brug over) en daal je af naar de Ravel. Beneden op de Ravel maak je een scherpe bocht naar rechts.

2.    Je volgt de Ravel nu zo’n 800 meter. Op de eerste kruising (met huis) sla je R.A. ?(1). Op een T-splitsing sla je L.A. en na ca. 50 meter weer R.A. Op de volgende T-splitsing sla je R.A. en wandel je verder omhoog een veldweggetje in.

3.    Op een 3-sprong bij een kerstboomaanplant wandel je met de bocht mee naar links. Bij een asfaltweg (de weg naar Hockai) sla je R.A.

4.    Bij de volgende T-splitsing steek je over (let goed op het verkeer!) en sla je L.A. Verderop steek je via een viaduct de snelweg over (let gelijk daarna goed op het verkeer van de afritten!)

5.    Neem iets verderop t.o. een ‘wit’ huis met witte garage (links van de weg) het eerste half verharde pad scherp naar rechts (2) .Na ca. 250 meter wandel je met de bocht mee naar links en wat verderop passeer je R.D. lopend een slagboom. Je bent nu op de Vecquée.

6.    Deze ga je nu zo’n 2,5 km volgen (alle zijpaden en brandgangen negerend. Je loopt eerst over een smal paadje tussen weilanden, maar na een paar honderd meter wordt het een grazig pad met aan weerskanten naaldbomen. Dit stuk kan erg nat en zompig zijn en soms moet je even een klein stukje langs de bosrand om droge voeten te houden ;)

7.    Uiteindelijk kom je bij de N62 aan. Je steekt deze over (let op het verkeer!) en je slaat R.A. Je volgt de N62 zo’n 350 meter en passeert daarbij een restaurant. Je neemt ter hoogte van een rood-witte mast het eerste asfaltweggetje naar links (3)?.

8.    Bij de mast aangekomen blijkt dit een militair object te zijn. Hier zie je bij een informatiebord twee plankenpaadjes. Neem het linkerpad (een stuk verderop gemarkeerd met een blauw blokje). Dit plankenpad volg je zo’n twee kilometer. Je doorkruist nu de Fagne de Malchamps-Berinzenne. Op sommige plekken zijn ze misschien nog bezig met het herstel van het plankenpaadje.

9.    Uiteindelijk kom je op een T-splitsing van plankenpaadjes (zie opmerking onderaan deze routebeschrijving). Hier sla je R.A. Je volgt het plankenpaadje tot aan een R.A.F.-monumentje. Op deze plek sla je links en en vervolg je het plankenpad tot aan de uitzichttoren (4).

10.  Na een eventuele beklimming van de toren vervolg je het pad achter de toren dat naar links buigt. Op een Y-splitsing hou je links aan. Op een grote T-splitsing met bank sla je L.A. Je loopt dit pad helemaal af tot een kruising met een infomatiebord en het ‘Croix de peintre Pottier’.

11.  Je wandelt R.D. Het eerste stuk door het bos kan modderig zijn en je zult hier en daar dan iets van het pad moeten afwijken. Verderop daalt het pad en heb je een grasachtige vlakte aan je linkerhand. Nog verder kom je tussen weilanden te lopen en kom je weldra bij het dorpje Andrimont.

12.  Vóór het 1e huis van Andrimont wandel je scherp naar links een pad in wat langzaam begint te stijgen (5). Op een Y-splitsing in het bos hou je rechts aan. Bij een volgende Y-splitsing hou je rechts aan en begin je te dalen. Onderaan sla je bij een asfaltweg L.A. en wandel naar het gehucht Chevrouhé.

13.  Loop het klein gehucht, met prachtige boerderijen, helemaal door. Loop een zijweg naar links (die direct onverhard wordt) voorbij. Iets verder sla je na een weiland en bij een ‘wandelboom’ R.A. een paadje in dat gaat afdalen (6).

14.  Volg dit bospad (gemarkeerd met een rood blokje) een lange tijd en negeer zijpaden. Na verschillende bochten verlaat je tenslotte het bos en krijg je een fraai uitzicht over de omgeving. Na een laatste bocht steek je een beekje over en ga je met de bocht mee naar rechts.

15.  Waar een breder pad van links komt steek je R.D. een brug over (Er is een klein trapje direct na de brug om de brug van beneden af te bekijken). Iets verderop sla je het pad naar links in en volg je het beekje de Roannay (soms wat ervan af, soms dicht er bij, soms aan de rechterkant, soms aan de linkerkant). Het pad is gemarkeerd met een gele ‘plus’.

16.  Onderweg kom je langs de ‘kathedraal van naaldbomen’. Prachtige hoge bomen waarvan de lengte en dikte over meerdere jaren gemeten zijn. Een stuk verderop staat een schuilhut met een bbq.

17.  Vervolg het pad langs de Roannay achter de schuilhut. Het kan moeilijk te zien zijn, maar het loopt vlak langs het beekje. Een stuk verderop (je nadert dan langzamerhad het eind van het dal) gaat het pad stijgen en helemaal op het eind moet je even stevig stijgen. Je komt bij een drukke asfaltweg (7).

18.  Sla hier rechts af en blijf tot de oversteekplaats langs de N62 lopen. Steek bij de oversteekplaats de weg over en wandel R.D. het onverharde pad in. Verderop houdt het pad min of meer op en struin je zoveel mogelijk R.D. naar het dijkje met de Ravel erop. Langs het dijkje loopt een kleine sloot, die je via een paar stapstenen kunt oversteken (8). Een andere mogelijkheid is vanaf de oversteekplaats iets verder door te lopen tot een kruisbeeld tussen de huizen en daar L.A. te slaan en door te lopen tot de Ravel.

19.  Sla op de Ravel L.A. Volg de Ravel tot aan de snelweg. Volg de borden die je er onderdoor leiden en pik aan de andere kant van de snelweg de Ravel weer op. Na een brug kun je L.A. uit de Ravel klimmen. Sla boven op de brug R.A. en in de bocht naar rechts sla je L.A terug naar Le Randonneur.

Opmerking: Wil je de uitzichttoren niet bezoeken, dan kun je op deze T-splitsing ook L.A. slaan en het plankenpaadje helemaal uit lopen. Je komt dan uit bij het ‘Croix de peintre Pottier’. Je vervolgt vanaf dit kruis de wandeling bij punt 11 in de routebeschrijving door Hier niet R.D., maar L.A  het bospad in te slaan.

Deze wandeling is tot stand gekomen in samenwerking met herberg Le Randonneur

 

De Vecquée Fagne de Malchamps

Routebeschrijving uitprinten

GPS-track

Kaartje 1

.