Door het dal van twee ‘woeste’ riviertjes (ca. 19 km )

Het vertrekpunt
Herberg Le Randonneur, Rue Abbé Dossogne nr. 25, Hockai. Parkeren kun je in de buurt van de herberg.

Dichtst bijgelegen snelweg: A27 - Afslag 10 Francorchamps

Het parcours
Het grootste deel van de wandeling is onverhard. Je wandelt over halfverharde paden, door grazige brandgangen en over rotspaadjes langs de riviertjes. In de buurt van Solwaster krijg je even wat asfaltwegen. Na regen kan een deel van het parcours behoorlijk modderig zijn

De wandeling is geschikt voor honden.
De zwaarte
Deze wandeling is gezien de afstand en rotsachtige paadjes langs de riviertjes voor de wat meer geoefende wandelaar
Kaart van de wandelomgeving

Routebeschrijving:

Vanuit herberg Le Randonneur loopt je r.a. naar de Rue Abbé Dossogne. Hier sla je l.a. Bij hotel Beau Site steek je r.d. de weg over (je gaat dus niet over de brug) en neem je het (met een groen liggend blokje gemarkeerde) paadje dat iets stijgend naast de dieper liggende voormalige spoorbaan loopt. Je wandelt verder tot je bij de volgende brug over de voormalige spoorbaan aankomt. Deze steek je nu wel naar rechts over. Je volgt de al snel behoorlijk dalende asfaltweg tot aan de Eeuwfeestbrug. Deze steek je over. Je loopt r.d. over een vlonderpaadje tot aan een kruispunt van boswegen.
Hier ga je r.d  een stijgend halfverhard pad in (het begin van de Vecquée). Je blijft dit pad voorlopig volgen (zijpaden negerend). Na ca. 2,5 km passeer je (rechts) een stenen grenspaal B 150. Na ca. 800 meter verlaat je het hoofdpad en sla je schuin l.a. een brede grazige brandgang in. Bij een 3-sprong van asfaltwegen neem je de tweede l.a. (NA een ‘Hochsitz’). Bij een kruising van boswegen loopt je r.d. langs een bosrand. (Let op: Volgens mijn laatste informatie is het bos gekapt en het pad verdwenen. Je zult hier dus wat avontuurlijk je weg moeten zoeken tussen het met gras begroeide terrein links en het gekapte bos rechts). Op het eind van het open terrein (links) loop je r.d. het bos in. Na ca. 15 meter neem je bij een Y-splitsing de linker tak (je loopt dus eigenlijk r.d.)
Na ca. 500 meter gaat de brandgang over in een halfverhard pad en nog wat later in een asfaltweg. Op een kruispunt (met fietsbord nr. 72) sla je r.a. een halfverhard pad in, wat verderop een grazige brandgang wordt. Bij een kruising van brandgangen neem je de tweede l.a. (je loopt dus min of meer r.d).
Op een Y-splising (met een veelstammige eik) sla je r.a. Bij de volgende Y-splitsing neem je de linker tak (je blijft dus eigenlijk r.d. lopen) en sla je een smal paadje in. Op een grote kruising sla je l.a. een verharde weg in. Op een 3-sprong (met fietsbord nr. 70) loop je r.d. Vlak VOOR de brug over het riviertje de Statte sla je r.a. een smal paadje in. Je blijft dit pad, dat de Statte volgt, zo dicht mogelijk langs het riviertje volgen. Na ca. 1500 meter passeer je de Bilisserots. Je blijft ook nu r.d. de Statte zoveel mogelijk volgen tot je bij een grote open plek met picknickbanken en informatieborden komt.
Hier sla je l.a. een stijgende asfaltweg in. Je passeert een 3-sprong met bank en blijft r.d. lopen. Bij een groot kruispunt (met links een ‘verborgen Mariabeeldje’) loop je r.d. richting de kerk van Solwaster. Voor de kerk sla je l.a. Na het bord ‘einde bebouwde kom’ en een Mariagrot sla je de eerste weg r.a. in (een halfverhard pad tussen heggen). Deze blijf je volgen langs de bosrand en weilanden (rechts). Op het eind van de weilanden (rechts) loop je r.d. het bos in. Je blijft dit pad (dat met rood/witte GR-tekens gemarkeerd is) r.d. volgen tot de parkeerplaats bij Pont de Belleheid.
Hier begint links in de hoek van de parkeerplaats het pad door de vallei van de Hoëgne. Dit pad volg je helemaal tot je weer bij de Eeuwfeestbrug bent aangekomen. Je slaat r.a. en steekt de brug over. Je loopt r.d. de sterk stijgende weg in tot de brug over de voormalige spoorbaan. Vlak voor die brug daal je via een smal paadje links naar de voormalige spoorbaan af. Je slaat links af en loopt tot aan de volgende brug. Vlak voor deze brug neem je het pad dat aan de rechterkant schuin omhoog loopt. Je steekt de weg r.d. over, passeert hotel Beau Site en al snel ben je weer bij herberg Le Randonneur.

Het riviertje de Statte Het riviertje de Hoëgne

Routebeschrijving uitprinten

GPS-track

Kaartje

.

.