Rondje Croix de Rondchêne - ca. 9 km

Het vertrekpunt
Herberg Le Randonneur, Rue Abbé Dossogne nr. 25, Hockai. Parkeren kun je in de buurt van de herberg.

Dichtst bijgelegen snelweg: A27 - Afslag 10 Francorchamps

Het parcours
Het eerste gedeelte van de wandeling loop je grotendeels over smalle bospaadjes en brede halfverharde boswegen. Het laatste stuk gaat geheel over asfalt weer terug naar Hockai

De wandeling is geschikt voor honden.
De zwaarte
Deze wandeling is gezien de afstand en de kleine hoogteverschillen voor iedereen geschikt.
Kaart van de wandelomgeving

Routebeschrijving:

      Je loopt vanaf herberg Le Randonneur richting het kerkje van Hockai. Net voor je de brug over de voormalige spoorbaan oversteekt neem je het pad dat links van ‘de spoorbaan’ loopt en gemarkeerd is met een blauw ruitje. (Kan even zoeken zijn door de begroeiing). Je volgt dit smalle pad boven langs de voormalige spoorlijn tot aan de volgende brug.
Hier sla je r.a. en steek je het bruggetje over en volg je het dalende asfaltweggetje tot aan de ‘Eeuwfeestbrug’ (1). 
  Via deze brug steek je de Hoegne over en vervolg je je weg rechtdoor via een vlonderpaadje. Op een grote viersprong sla je r.a. en loop je (links) langs een jong naaldbos.
Je blijft dit pad volgen tot je op een kruising met (rechts) een bruggetje komt (2).  Je slaat hier r.a. en steekt het bruggetje over.         Meteen na het bruggetje sla je l.a. Je blijft dit pad (dat verderop naar rechts afbuigt) een heel eind volgen tot je uiteindelijk tegen een bosrand aanloopt. (3) Je volgt het licht stijgende pad rechtdoor het bos in. Dit pad blijf je net zo lang rechtdoor volgen tot je bij een P-plaats bij een asfaltweg aankomt (Croix de Rondchêne) (4)
Je slaat r.a. de asfaltweg op en blijft hem (ruim 3 km ) volgen tot je de eerste huizen van Hockai gepasseerd bent. Je passeert de eerste kruising en neemt hierna de eerste straat l.a.
Je loopt met de bocht mee r.a. en passeert wat verderop het kerkje van Hockai. Vlak na de brug over de voormalige spoorweg sla je l.a. en je bent zo weer bij Herberg Le Randonneur terug.

Croix de Rondchêne

Routebeschrijving uitprinten

GPS-track 1


Kaartje

.

.